Title Image

Bewonersbegeleiding

Bewoners verdienen oprechte aandacht en goede voorlichting over wat er gaat gebeuren. Daarbij komt dat bewoners bijzonder nuttige informatie kunnen én willen verstrekken aan het projectteam. Het is dan wel van belang dat de bewoners op de juiste momenten en op passende wijze betrokken worden bij de planvorming. Wij doen dat bij voorkeur al in een vroeg stadium van het project. Zo hebben bewoners de kans een echte bijdrage te leveren en hebben meer tijd zich voor te bereiden op wat er komen gaat.

Onze bewonersbegeleidsters

De bewonersbegeleidsters van AC Borst Bouw benaderen de bewoners, vormen de klankbordgroep en begeleiden ze in het project om ze uit te dagen om die inbreng te leveren die het project maakt tot een succes.

In voorbereiding op de uitvoering zorgen onze bewonersbegeleidsters dat bewoners goed weten wat er op hen afkomt en wat er van hen verwacht wordt. Bewoners worden geïnformeerd over de technische keuzes, de planning van de werkzaamheden en de voorbereidingen die getroffen moeten worden.

Een paar dagen voordat de werkzaamheden starten controleren de bewonersbegeleidsters of bewoners zich aan het voorbereiden zijn en of er nog vragen zijn. Tijdens de uitvoering kunnen bewoners met vragen en klachten altijd bij hun bewonersbegeleidster terecht en hebben zij aandacht voor die bewoners die wat extra hulp kunnen gebruiken.

Bewonersbegeleiding

Meer weten?

Stuur dan een bericht en wij nemen contact met u op.