Bewonerscommunicatie

“De belangrijkste schakel in het proces in bewoonde staat zijn de bewoners”

Meer over bewonerscommunicatie

Medewerker AC Borst
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem gerust contact met ons op, we beantwoorden graag uw vragen!

Schakel of middelpunt?

Regelmatig merken we het op tijdens onze werkzaamheden. De vraag is echter of deze schakel niet het middelpunt is. Natuurlijk, er is sprake van huur en daarmee niet van eigendom. Die rol is aan de eigenaar. Wel is het aardig om te beseffen dat deze huurder onze rekeningen betaald en zo zorgt dat de gehele keten in beweging blijft. Met deze en andere redenen hebben wij ons de laatste jaren gefocust op het creëren van draagvlak en bewonerstevredenheid.

“De belangrijkste schakel in het proces in bewoonde staat zijn de bewoners.”

Bewoners verdienen oprechte aandacht en goede voorlichting over wat er gaat gebeuren. Daarbij komt dat bewoners bijzonder nuttige informatie kunnen én willen verstrekken aan het projectteam. Het is dan wel van belang dat de bewoners op de juiste momenten en op passende wijze betrokken worden bij de planvorming. Wij doen dat bij voorkeur al in een vroeg stadium van het project. Zo hebben bewoners de kans een echte bijdrage te leveren en hebben meer tijd zich voor te bereiden op wat er komen gaat.

Wij zoeken bouwtoppers!

Wij zoeken bouw-toppers!

Ben jij het talent wat wij zoeken?