Planvorming en
draagvlak ophalen

“Een fijne thuis voor elke bewoner.”

Meer over bewonerscommunicatie

Medewerker AC Borst
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem gerust contact met ons op, we beantwoorden graag uw vragen!

Onze manier om bewoners te betrekken bij de planvorming.

U heeft het vast wel eens meegemaakt. Heeft u met het projectteam zo uw best gedaan om naast de technisch noodzakelijke onderhoudsingreep ook comfort verbeterende aspecten in het plan op te nemen, geven de bewoners aan zich niet in het plan te kunnen vinden! Het gevolg is dat er veel tijd energie aan te pas moet komen om bewoners alsnog achter het plan te krijgen.

Daarom hebben we het bewonersbouwstenenspel geïntroduceerd. Dé manier om bewoners bij de planvorming te betrekken en draagvlak te creëren.

“Op naar meer dan 70% draagvlak halen bij de bewoners.”

Draagvlak tijdens alle fases
Het spel is maatwerk. Het bouwstenenspel spelen wij met een budget dat wij samen met de opdrachtgever vaststellen en past binnen de financiële kaders (TCO). Met als doelstelling het gezamenlijk creëren van meerwaarde in het project.

Tijdens de planvormingsfase inventariseren wij bij de belanghebbenden de technisch noodzakelijke aspecten en die zaken die vanuit het oogpunt van comfort of functionaliteit wenselijk zijn voor de opdrachtgever of de bewoners. De volgende stap is dat wij voor alle geïnventariseerde aspecten de eenheidsprijs vaststellen. Tot slot maken we hier bouwstenen van.

Het resultaat
Het resultaat is een goed doordacht en beargumenteerd voorstel (DO) waarin een goede balans is tussen geld, techniek en mens. Zo kunnen alle belanghebbenden, of het nu het projectteam is, de bewonerscommissie of u als opdrachtgever, goed uitleggen waarom voor bepaalde ingrepen is gekozen of juist niet. Het bouwstenenspel zorgt daarmee voor draagvlak en begrip bij alle belanghebbenden. Onze ervaring is dat we op deze wijze zonder problemen 70% van de bewoners achter het plan krijgen en akkoord gaan met de uitvoering van de werkzaamheden.