Brandpreventie

“Wij helpen je graag met de optimale brandveiligheid .”

Medewerker AC Borst
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem gerust contact met ons op, we beantwoorden graag uw vragen!

Brandveiligheid neemt een belangrijke plek in binnen onze werkzaamheden. Want we maken vastgoed niet alleen duurzaam en comfortabel, maar vooral ook veilig.

AC Borst Bouw is specialist als het gaat om brandwerende voorzieningen. Denk hierbij aan het afdichten van doorvoeringen en sparingen in wanden en vloeren, het monteren van brandwerende vloeren of plafonds als het installeren van brandwerende metalen deuren.

Deze voorzieningen voorkomen dat brand zich snel kan verspreiden door een gebouw, maken veilig vluchten mogelijk en houden de brand beheersbaar. Uiteraard voldoet alles wat wij aanbrengen, aan de eisen van het Bouwbesluit. Wij werken alleen met volledig gecertificeerde constructies en kwaliteitsproducten. Onze vaklieden zijn speciaal opgeleid.

“Met ons team van speciaal getrainde experts en vakmannen begeleiden we onze opdrachtgevers in het (brand)veilig maken van hun woningen en complexen. Van tekentafel tot uitvoering.”

Brandoverslag
Indien er geen afdichting in een sparing wordt aangebracht zullen de vlammen vrij door de sparing gaan en de brand aan de andere zijde van de sparing doorzetten. Het afdichten van de ruimte tussen de leiding en de constructie alleen is niet voldoende. Indien er voldoende hitte ontstaat kan het materiaal wegsmelten of wegbranden waardoor alsnog een opening ontstaat. Of het materiaal kan de hitte door geleiding aan de andere zijde van de constructie dusdanig heet maken dat zelfontbranding kan ontstaan.

Brandmanchetten
Indien we kunststof leidingen doorvoeren zal het materiaal erg snel wegbranden of smelten. Om brandoverslag tegen te gaan plaatsen we een brandmanchet om de leiding. Dit ter plaatse van de brandwerende constructie. De brandmanchet zal door de brand opschuimen en de brandwerende constructie afdichten en voor brandoverslag behoeden.

Leiding en kabeldoorvoeren
De ruimte tussen de constructie en de leiding- en/of kabeldoorvoer wordt gedicht met een brandwerend materiaal. De sparing wordt vervolgens afgewerkt met een kit en-of verflaag die bij brand eveneens op schuimt om de eventueel ontstane opening af te dichten. Hierbij heeft de kit of verflaag als belangrijkste taak de hitteoverdracht tegen te gaan.

Luchtkanalen
Luchtkanalen zijn meestal relatief groot en doordat hier een mechanische luchtstroom in zit, behoeft dit extra aandacht. De vlammen kunnen door de invloed van de ventilator het kanaal ingezogen of geblazen worden. Dat is de reden waarom er buiten de brandwerende afdichting rondom het kanaal ook een brandklep geplaatst moet worden om de brandoverslag tegen te gaan. De klep is voorzien van een veerbelasting die tegen gehouden wordt door een smeltpatroon. Zodra de smeltpatroon door de hitte (68 Ā°C) doorbreekt, sluit de klep waardoor de brand gecompartimenteerd wordt.