Geluidwering

“De geluidwering van gevels bepaalt in welke mate het geluid van buiten in een vertrek nog waarneembaar is en voor hinder kan zorgen.”

Medewerker AC Borst
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem gerust contact met ons op, we beantwoorden graag uw vragen!

AC Borst Bouw heeft de expertise in huis om een breed scala van geluidwerende voorzieningen te treffen.

In een rustige omgeving kan worden volstaan met een bouwwerk volgens de standaardeis uit het Bouwbesluit. Bij een te hoge geluidbelasting ten gevolge van weg-, railverkeer, industrielawaai of luchtvaart kan door middel van een onderzoek naar de geluidwering een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd.

Bij voorkeur wordt geluidhinder bij de bron aangepakt. Helaas zijn bronmaatregelen niet altijd mogelijk of hebben ze onvoldoende effect.

AC Borst Bouw heeft de expertise in huis om een breed scala van geluidwerende voorzieningen te treffen. Dat begint al bij de gevel en gaat de hele woning door. Op basis van rapporten van (gemeentelijke) overheden of ingenieursbureaus, maken wij een voorstel om te kunnen voldoen aan de gestelde normen. We meten wat de geluidsbelasting is en met hoeveel decibellen we deze moeten reduceren. Dit vertalen we naar passende maatregelen. Zo voorzien we woningen van geluidwerend glas, geluidwerende panelen, geluidwerende isolatie, aangepaste geluidwerende ventilatiesystemen en soms complete nieuwe daken.

"Vaak gaat aan het treffen van geluidwerende maatregelen een periode van spanning bij de bewoners vooraf. Mogelijk als gevolg van slechte nachtrust."

Onze vaklieden hebben ervaring. Ze komen al jaren over de vloer bij bewoners en weten hoe om te gaan met emoties. Bovendien komen ze om te helpen. We geven inzicht in de werkzaamheden en zijn altijd bereid tot uitleg over wat we doen.