AC Borst Bouw ontvangt het predicaat “Bij Koninklijke beschikking hofleverancier”

AC Borst Bouw heeft op 24 september 2014 het predicaat ’bij koninklijke beschikking hofleverancier’ in ontvangst mogen nemen. Daarbij waren naast de Commissaris van de Koning Johan Remkes onder meer burgemeester Toon Mans en voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland aanwezig.

In 2013 heeft AC Borst Bouw al het 100 jarig bestaan van AC Borst Bouw gevierd. Deze mijlpaal bood ons de kans het verzoek in te dienen tot het verstrekken van het predicaat Hofleverancier voor onze onderneming.

Het lange wachten is beloond! In de maand juni van dit jaar ontvingen wij van de gemeente Castricum het goede nieuws dat het predicaat is toegekend.