AC Borst Bouw ontvangt opdracht voor geluidsanering 33 woningen te Beverwijk

In opdracht van Milieudienst IJmond brengt AC Borst Bouw geluidwerende maatregelen aan in 33 woningen aan de Alkmaarseweg te Beverwijk. De werkzaamheden zijn berekend en voorbereid door Raadgevend Ingnieursbureau Metz.