AC Borst Bouw sluit onderhoudsovereenkomst met Parnassia Groep

Op 10 december 2014 heeft AC Borst Bouw de overeenkomst ondertekent voor het preventief en correctief onderhoud aan de bouwkundige onderdelen van de gebouwen in de regio Noord.

De Parnassia Groep is de grootste GGZ-instelling van Nederland en heeft bijna 9.000 medewerkers. De dagbehandeling, woonbegeleiding en het beddenaanbod concentreert zich in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Noord-Holland Noord. Het vastgoedbedrijf beheert ruim 500 gebouwen. Dit zijn behandelcentra, kantoren en woningen van Texel tot Ossendrecht.

Vanuit vestigingen in heel West-Nederland levert Parnassia Groep zorg aan meer dan 155.000 patiënten. De zorg wordt geleverd vanuit verschillende onderdelen die zich ieder richten op een regio of specialisme. De Parnassia Groep bestaat momenteel uit acht in grote mate autonome zorgbedrijven en voert in totaal tien zorgmerken.

Omdat de zorg moet zorgen, is het vastgoedbeheer van ruim 500 gebouwen ondergebracht in een zelfstandig vastgoedbedrijf. De diverse zorgbedrijven huren de gebouwen van Vastgoed. Het is een dynamisch geheel van behandelcentra, kantoren en woningen. Een deel van de locaties is eigendom, maar ook wordt er gehuurd van derden. Er zijn nu minder bedden dan vroeger en meer dagbehandeling en woonbegeleiding. En dus krijgen gebouwen een andere bestemming of wordt gebouwen af gestoten.

Het vastgoedbedrijf heeft zo’n veertig medewerkers, terwijl nog geen twintig jaar geleden alleen al voor de regio Den Haag meer dan twee keer zoveel medewerkers beschikbaar waren. Het vastgoedbeheer wordt steeds meer centraal georganiseerd en vrijwel al het onderhoud wordt uit besteed. Hierdoor kunnen we grote besparingen realiseren en dat geld vloeit rechtstreeks naar de zorg.”