Bewoners verdienen oprechte aandacht

Door de coronamaatregelen communiceren wij op afstand met bewoners. Bij bewoners thuis op 1,5 meter afstand, via telefonische opnames of met dit mooie weer in de buitenlucht. Bewoners informeren wij via de app, mail en nieuwsbrieven. Want ondanks de maatregelen is persoonlijk contact belangrijk. 

Dat bewoners oprechte aandacht verdienen komt nog meer naar voren tijdens het 70% akkoord ophalen. In opdracht van Elan Wonen hebben wij een duurzaamheidsplan gemaakt voor 39 woningen in de Jan Evertsenstraat en omgeving in Haarlem. Op dit moment zijn onze bewonersbegeleidsters bezig met het creëren van draagvlak. Bewoners ontvingen van ons een bewonersinformatieboekje over de werkzaamheden en een bijbehorende akkoordverklaring. In voorbereiding op de uitvoering zorgen onze bewonersbegeleidsters samen met de projectleider van Elan Wonen dat bewoners goed weten wat er op hen afkomt en wat er van hen verwacht wordt.