Bewonersinformatiemiddag in Zaandam

Voor een nieuw renovatieproject in Zaandam in opdracht van Parteon organiseerde AC Borst Bouw een informatiebijeenkomst voor bewoners. Een bewonersinformatiemiddag is een belangrijk contactmoment en daarom onmisbaar. AC Borst Bouw betrok de bewoners al bij de planvorming door te vragen naar hun verbeterpunten op het gebied van tocht, vocht en kou. Tijdens de bijeenkomst was er gelegenheid voor persoonlijk contact met de bewoners en bewoners kregen een realistisch beeld van wat we gaan doen.