BIK challange levert Team AC Borst Bouw match op met Pré Wonen

Op 12 mei is de BIK Challenge van de Kamer van Koophandel in samenwerking met Huren met Energie en Bouwketens.nl, gestart. De unieke pressure cooker rond energiezuinige woningrenovatie leverde 8 matches op tussen consortia en woningcorporaties.

Vijf woningcorporaties uit Noord-Holland hebben, tijdens de start van de BIK Challenge, hun open uitvraag neergelegd bij de markt. Consortia konden hierop pitchen. Doel van de 8 matches die hier uit voortgevloeid zijn, is met dé, zo energiezuinig mogelijke, oplossing komen. ‘Als we traditioneel blijven denken, redden we het beoogde tempo in energiezuinige renovatie niet,’ aldus Mechteld Bakkeren, projectleider Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK). ‘Daarom ondersteunen we tijdens de BIK Challenge, gedurende de 5 maanden van het ontwikkelen van oplossingen, zowel de woningcorporaties als de consortia met kennissessies met experts. Zij kunnen vakspecialisten inschakelen om tot dé oplossing te komen om zo energiezuinig mogelijk te renoveren bij de gestelde opgave.’

Regisserend opdrachtgeverschap

Voor de meeste van de deelnemende woningcorporaties is de BIK Challenge een eerste kennismaking met regisserend opdrachtgeverschap, waar een ander soort ‘uitvraag’ bij hoort dan bij traditionele aanbestedingen. In samenwerking met Huren met Energie en Bouwketens.nl zijn woningcorporaties uitgedaagd om een open uitvraag neer te leggen bij de markt.

De aanbodzijde werd vooraf uitgedaagd om tot een optimaal consortium te komen en een goede pitch te schrijven. Wat is je visie, hoe is jullie samenwerking en zijn jullie ook bereid om kennis te delen? Het vormde belangrijke input voor de woningcorporaties om vooraf te bepalen met welke vier consortia ze om de tafel wilden voor een matchgesprek. Voor negen van de elf consortia die zich hadden aangemeld, werden matchgesprekken ingepland.

Pressure cooker

Op 12 mei, tijdens de Startbijeenkomst van de BIK Challenge, vonden die gesprekken plaats in een pressure cookerachtige sfeer, in vier ronden van een kwartier. De tijdsdruk dwong beide partijen om snel tot de kern te komen en elkaar nog de laatste essentiële vragen te stellen. Daarna lag de bal bij de woningcorporaties om tot een keus te komen welk consortium met hun uitdaging aan de slag mocht gaan. Ze konden ervoor kiezen om één partij te selecteren of twee consortia de strijd aan te laten gaan. De consortia konden op hun beurt een procesbegeleider kiezen die hen ondersteunt.

Team AC Borst Bouw

Team AC Borst Bouw, heeft met succes drie pitches verzorgd voor Kennemer Wonen, Pré Wonen en Rochdale. De match is gemaakt met Pré Wonen. In de komende maanden zullen wij in open dialoog proberen de meest innovatieve energiezuinige woningrenovatie te ontwikkelen. Op 12 oktober worden de oplossingen gepitcht tijdens een speciale slotbijeenkomst.