Duurzame renovatie 6 woningen in Heerhugowaard

Ruim een jaar geleden zijn wij samen met woningcorporatie Woonwaard en installatieadviseurs gestart met de ontwikkeling van een duurzaam renovatieconcept voor jaren ’60 eengezinswoningen. De uitgangspunten waren even helder als uitdagend. All-electric, maximaal 30 euro aan energiekosten per maand en een maximale investering van 55.000 euro. Op dit moment voeren wij de eerste zes woningen uit.

Voortvarend van start, lang onderweg

Na een voortvarende start volgde een lange rit. Zo nu en dan moesten wij omrijden en zelfs straatje keren om terug te rijden en een nieuwe route in te slaan. Toch hebben wij de moed niet opgegeven en is het doel bereikt. Op papier klopt het. Nu de praktijk nog. Wij realiseren het duurzame renovatieconcept nu in een blok van 6 rijwoningen in Heerhugowaard. De bewoners hebben wij allen kunnen overtuigen van ons plan en zijn samen met ons enthousiast aan de slag gegaan. Nu nog even in het stof bijten en dan is er comfort en een vernieuwde woning.

Meten = weten

Tijdens de uitvoering controleren wij nauwkeurig of alle bouwkundige en installatietechnische onderdelen zijn aangebracht zoals van te voren bedacht en berekend. Ook meten wij nu zelf de kierdichtheid van de woning en vergelijken dit met de gebruikte rekenwaarden. Alles moet kloppen. Dan pas kunnen wij de woning weer uit handen geven. In het komende jaar meten wij door middel van sensoren de prestaties van alle gebouwonderdelen en installaties en vergelijken dit met de eerder gemaakte berekeningen. Zo leren wij hoe praktijk en theorie zich tot elkaar verhouden. Zo leren wij of producten doen wat ze beloven en leren wij waarschijnlijk ook van onze fouten. Dat doen wij om nog beter te begrijpen hoe wij op een zo eenvoudig mogelijke manier woningen kunnen verduurzamen.

Het resultaat telt

Wij spannen ons iedere dag in en zijn er van overtuigd dat het resultaat is wat telt. Onze resultaatgerichte houding vertalen wij dan ook in overeenkomsten. Zo kunnen opdrachtgevers op ons rekenen.