Grote duurzaamheidsslag: weer prettig wonen in 70 jaar oude woningen

In opdracht van Kennemer Wonen gaat AC Borst Bouw 49 boven- en 49 benedenwoningen en 6 eengezinswoningen aan de Poelven in Castricum renoveren. De woningen zijn 70 jaar oud en niet goed geïsoleerd (energie, geluid). De afgelopen periode is er aan een verbeterplan gewerkt. Met dit verbeterplan worden de woningen aan de Poelven verduurzaamd, vergroot en comfortabeler gemaakt. 

Van energielabel D/E naar A

Alle woningen worden zo geïsoleerd dat zij een A-label krijgen.  Er komen nieuwe buitenkozijnen en deuren met HR++-glas. De gevels worden geïsoleerd, de dakkapellen aan de achterzijde worden volledig vervangen en het dak wordt van buitenaf geïsoleerd. De benedenwoningen krijgen een uitbouw aan de achterzijde, vernieuwde badkamers, keukens en toiletten. De bovenwoningen krijgen een dakterras op de plek van uitbouw. Badkamers en toiletten ouder dan 30 jaar en keukens ouder dan 20 jaar worden vervangen. Daarnaast wordt de vloer beter geïsoleerd voor geluid.

Zelf groene stroom opwekken

Alle bewoners kregen vóór de zomervakantie een persoonlijk renovatievoorstel. Er is voldoende instemming en we gaan in oktober van start. Alle woningen gaan van energielabel D/E naar A. En door zonnepanelen wekken bewoners zelf groene stroom op.

In oktober van start

Als alles voorspoedig verloopt starten we oktober 2019 met de uitvoering. De Poelven wordt in een aantal fases verdeeld. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 1½ jaar.