Stadgenoot gunt renovatie 274 woningen Waalenburgsingel aan AC Borst Bouw

Stichting Stadgenoot heeft AC Borst Bouw geselecteerd om voor het complex Waalenburgsingel een plan van aanpak te maken, het schetsontwerp verder te ontwikkelen voor de renovatie en het project te realiseren (Design & Built). Mogelijk gevolgd door een opdracht voor het onderhouden van het complex (Maintanance).

AC Borst Bouw neemt hiermee de verantwoordelijkheid voor het halen van de planning, het aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen en het coördineren van alle betrokken partijen. Daarnaast verzorgen wij in overleg met Stadgenoot alle huurdersparticipatie en communicatie. Bij het maken van de plannen en de uitvoering van de werkzaamheden betrekken we de bewoners. De huurders worden gedurende de uitvoering van de renovatie niet uitgeplaatst. Na de renovatie voldoen de woningen weer aan de eisen van deze tijd. Stadgenoot behoudt de woningen voor de sociale verhuur.

Het complex

Het complex Waalenburgsingel ligt in de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam. Schuin achter het Waterlandplein tegen de ring A10 aan. Het complex Waalenburgsingel is gebouwd in 1968 en samengesteld uit 3 woonblokken en 2 garageblokken. De woonblokken betreffen portieketage flats met 5 bouwlagen. In de meeste gevallen betreft het 9 woningen per ontsluiting (zonder lift) met bergingen, garages en een woning in de plint. Het totale aantal verhuurbare eenheden komt uit op 274 appartementen, 39 parkeerboxen (waarvan 13 in losse garageblokken) en 5 bedrijfsruimtes.

Het project

Het complex kent verschillende technische / constructieve gebreken, er is een kwaliteitsachterstand en de uitstraling is onvoldoende. De werkzaamheden worden gedaan in bewoonde staat en moeten starten na de bouwvak van 2016 en zullen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 moeten worden opgeleverd.