Team AC Borst Bouw winnaar BIK Challenge Pré Wonen

Team AC Borst Bouw ging vijf maanden geleden de uitdaging aan voor Pré Wonen om te komen tot dé oplossing voor de verduurzaming van de wijk Sint Aagtendorp in Beverwijk. Op woensdag 12 oktober 2016, tijdens de slotbijeenkomst bij de KvK te Amsterdam, presenteerden wij aan de andere deelnemers en opdrachtgevers ons plan van aanpak. Pré Wonen heeft Team AC Borst Bouw (bestaande uit Meijran architecten, Yvette Verbindt; bewonerscommunicatie, BIM Projects, SW Wolda, Locas Installatietechniek en AC Borst Bouw) als winnaar aangewezen.

Over de BIK Challenge

De Kamer van Koophandel organiseerde de afgelopen maanden, samen met Huren met Energie en Bouwketens.nl, een unieke ‘pressure cooker’ rond energiezuinige woningrenovatie: De BIK Challenge. Ruim 70 spelers vanuit 35 bedrijven waren actief in deze BIK Challenge. Doel: tot 9 innovatieve voorstellen komen voor 5 uitdagende renovatieopgaven van woningcorporaties. Pré Wonen koos voor AC Borst Bouw en een ander consortium om de uitdaging aan te gaan.

De opgave

Minimaal 3 labelstappen of vanaf A en hoger. De precieze opdracht waar de deelnemende consortia in de BIK Challenge voor stonden, was om voor een energiezuinig te renoveren complex van een woningcorporatie een aanbod te ontwikkelen met minimaal 3 labelstappen of vanaf A en hoger. Dat kon een nul-op-de-meter, energieneutraal of een beter-op-de-meter (label A/energie-index <1,2) aanbod zijn. De opgave van Pré Wonen gaat om 73 eengezinswoningen en 70 etagewoningen. De ambitie: gemiddelde energie-index van 2,1 naar minimaal 1,2.

Gezondheid is key

Op basis van de wensen van bewoners en eigen onderzoek, zette Team AC Borstbouw heel sterk in op gezondheid. Met die focus ligt direct de focus op de lange termijn, zo is de overtuiging. Daarbij: de bewoners zijn heel blij met hun woningen, hun ‘eigen dorp’ in Beverwijk, ze willen alleen wel de klachten af. Ook hier resulteerde het onderzoek in 3 scenario’s, waarbij per scenario ook ruimte overbleef in het budget, dat bewoners zelf door middel van een bouwstenenspel toe konden wijzen. Doel: de bewoners heel actief betrekken bij de renovatie van hun woningen.

Esther Koelemeij van Pré Wonen 

“We hebben in deze 5 maanden zoveel voor elkaar gekregen in korte tijd. We merken dat dit voor bewoners heel prettig werkt. We willen die vibe proberen vast te houden. Die snelheid erin houden en dit als voorbeeldproject laten dienen.”