Uitbreiding ‘De Duynkant’ te Castricum

In samenwerking met Van Wilsem & Cabri is een plan gepresenteerd voor de uitbreiding van gebouw ‘De Duynkant’ het informatiecentrum aan Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

De Werkgroep Oud-Castricum bevordert het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Castricum en Bakkum en wil dit zoveel mogelijk toegankelijk maken. In verband met toenemende bezoekersaantallen en behoefte aan meer archiefruimte wil de stichting haar onderkomen aan de Geversweg uitbreiden. Het streven is deze uitbreiding te kunnen openen in 2017, het jaar waarin Oud-Castricum 50 jaar bestaat. Om ruimte te bieden aan het groeiende aantal activiteiten en ruimte te bieden voor nieuwe, is een uitbreiding noodzakelijk. De nieuwbouw van ca. 100m² betreft een uitbreiding met een multifunctionele ruimte, te gebruiken als tentoonstellings-, vergader- en presentatieruimte met aansluitend een geconditioneerde archiefruimte.

De Stichting Werkgroep Oud-Castricum, opgericht in 1967, bestaat uit een groep enthousiaste Castricummers en ruim twaalfhonderd donateurs, die allen overtuigd zijn van het feit dat er goed moet worden gezorgd voor ons cultureel erfgoed. Op de website van Stichting Werkgroep Oud-Castricum treft u meer informatie over de werkgroep aan.