Uitbreiding Oud Castricum gaat van start

Op 22 juni ging de vlag in top bij de Werkgroep Oud-Castricum, omdat de opdracht voor de bouw van de uitbreiding van het gebouw De Duynkant eindelijk kon worden verstrekt.

Na ruim vijf jaar bezig te zijn geweest met het maken van plannen en begrotingen, het verkrijgen van voldoende financiële middelen en de benodigde formaliteiten zoals de omgevingsvergunning, konden bestuursleden van de werkgroep en directieleden van aannemersbedrijf AC Borst Bouw afgelopen donderdagmiddag opgelucht het contract ondertekenen op grond waarvan het plan van het architectenbureau Van Wilsem en Cabri voor de uitbreiding van gebouw De Duynkant kan worden uitgevoerd.

Nu de handtekeningen zijn gezet, hoopt Oud-Castricum dat de bouw na de komende bouwvak kan aanvangen en dat het 50-jarig bestaan van de werkgroep dit jaar kan worden afgesloten met de opening van haar vergrote onderkomen aan de Geversweg. De werkgroep bedankt hierbij nog eens allen die het door giften en sponsorbijdragen mogelijk hebben gemaakt om het plan te kunnen verwezenlijken. Dat zijn naast de vele trouwe donateurs diverse bedrijven en sponsors. Met name worden genoemd: Kennemer Duincampings, Restaurant Johanna’s Hof, de RABO bank, Hopman ERA makelaars, Veldt Administratieve Dienstverlening, Stichting Triarcus, Lijstenmakerij André Weda, de Lions afdeling Castricum/Heemskerk, Aannemersbedrijf A.C. Borst, Schildersbedrijf Weda, het Krijt Fonds, de Van Leeuwen Stichting, Het Jac.P.Thijsse College, Van Amsterdam Garantiemakelaars en Chiropractie Castricum.

De werkgroep zou graag zien dat gelijktijdig met de uitbreiding de verouderde voorkant van het gebouw inclusief straat- en hekwerk onderhanden genomen wordt. Daarvoor zijn de plannen weliswaar gereed, maar het benodigde bedrag van circa € 15.000 ontbreekt nog. Daarom doet Oud-Castricum nogmaals een oproep aan particulieren en bedrijfsleven om ervoor zorg te dragen dat de verbouwing volledig kan worden afgerond. Bedrijven worden uitgenodigd contact op te nemen met Gerard Veldt, penningmeester van de werkgroep, via telefoon 06-12384538 of email veldtoudcastricum@xs4all.nl. Nadat uw steun is toegezegd, wordt er aan de voorzijde van De Duynkant reclame gemaakt voor uw bedrijf . Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening nummer NL38 RABO 0311905684 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum.