Kleinschalige zorg voor ouderen in Villa Fochteloo

Voor De ZorgSpecialist gaat AC Borst Bouw Villa Fochteloo in Castricum verbouwen. De voormalige woning van de geneesheer-directeur is gebouwd in 1907-1909 en was onderdeel van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. De villa heeft jaren een kantoorfunctie gehad en wachtte op herbestemming. De villa wordt straks een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen.

Wij hebben met De ZorgSpecialist een handtekening gezet onder het contract voor de verbouwing van Villa Fochteloo. De werkzaamheden konden daarmee officieel opgestart worden en we konden vanaf dat moment ook onze ketenpartners officieel opdracht geven. In de komende maanden zal deze mooie villa dan ook transformeren tot kleinschalige woonzorglocatie.