Woonopmaat project De Muziekbuurt te Heemskerk

In de Muziekbuurt (en Valcooghstraat/Spoellaan) bezit WOONopMAAT 444 eengezinswoningen die vanwege conditie en bouwfysische staat aan onderhoud toe zijn.

Naast de huurwoningen van Woonopmaat zijn er 105 tussenliggende woningen die verkocht zijn aan particulieren. Woonopmaat heeft het projectteam Muziekbuurt opdracht gegeven een plan te maken om in 2016 en 2017 gefaseerd onderhoud uit te voeren. Het projectteam Muziekbuurt bestaat uit Meijran Architecten, Van Lith Bouwbedrijf, A.C. Borst Bouw en de Klankbordgroep bewoners.

Voor de planvorming gaf Woonopmaat de volgende doelstellingen mee:
• verlengen van de levensduur van de woningen met tenminste 50 jaar;
• onderhoudsvriendelijk;
• de woningen naar een lager energieverbruik brengen.

Met de bovenstaande opdracht ging het projectteam Muziekbuurt aan het werk. Een van de eerste stappen was het uitvoeren van de huisbezoeken bij circa 10% van de huishoudens. Hierbij zijn de woonwensen en de technische staat geïnventariseerd. Daarnaast zijn er diverse technische onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld de kwaliteit van de gevels en de fundering.