Title Image

Overheid

Wanneer wij in opdracht van een overheidsinstantie werkzaamheden uitvoeren komen wij op locaties waar mensen wonen, werken of recreeren. Daar gelden regels en daar hebben wij ons aan te houden.

Onderhoud met oog voor resultaat

In de regio Noord Holland verzorgen wij voor regionale en lokale overheidsinstanties het onderhoud en daarmee het instant houden van het vastgoed. De werkzaamheden lopen uiteen van het onderhouden van gymzalen en overeheidsgebouwen zoals een brandweerkazerne, zwembad of een lokatie waar ambtelijke diensten zijn ondergebracht.

In opdracht van de Regionale Uitvoerings Dienst, Milieudienst IJmond en Zaanstad brengen wij geluidwerendevoorzieningen aan.

Onderhoud

Geluidwering

Bij voorkeur wordt geluidhinder bij de bron aangepakt. Dat kan bijvoorbeeld door zogenoemde raildempers te plaatsen, een stil wegdek aan te leggen of door het verkeer om te leiden. Helaas zijn bronmaatregelen niet altijd mogelijk of hebben ze onvoldoende effect. In dat geval kan een geluidscherm of -wal helpen. Vooral in situaties waar sprake is van erge geluidsoverlast en veel woningen aanwezig zijn, is een geluidsscherm als overdrachtsmaatregel (een manier om geluid te verminderen) een goede oplossing. Als het echt niet mogelijk is om met bron- of overdrachtsmaatregelen een oplossing te vinden, kan worden gedacht aan het isoleren van de woning met gevelmaatregelen (geluidwerende voorzieningen aan de woning).

Gevelisolatie houdt in dat geluidwerende voorzieningen zoals akoestisch isolerend glas, suskasten voor de ventilatie en/of ramen met dubbele kierdichting worden aangebracht. Ook wand- en dakisolatie door middel van geluidwerende materialen (o.a. gips- en fermacell platen) wordt vaak als geluidwerende voorzieningen toegepast.

Gevelisolatie wordt alleen aangebracht als uit akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidniveau binnen in de woning te hoog is (in de regel hoger dan 43 decibel). De geluidwerende voorzieningen worden in geluidgevoelige vertrekken aangebracht (woonkamer, slaapkamer en eetkeuken met oppervlak groter dan 11 vierkante meter) vanuit de binnenkant van de woning. Bij het aanbrengen van wand- en dakisolatie wordt de bestaande wandafdekking verwijderd en worden geluidwerende materialen aangebracht.

Brandpreventie

AC Borst Bouw is specialist als het gaat om brandwerende voorzieningen. Denk hierbij aan het afdichten van doorvoeringen en sparingen in wanden en vloeren, het monteren van brandwerende vloeren of plafonds als het installeren van brandwerende metalen deuren. Deze voorzieningen voorkomen dat brand zich snel kan verspreiden door een gebouw, maken veilig vluchten mogelijk en houden de brand beheersbaar. Uiteraard voldoet alles wat wij aanbrengen, aan de eisen van het Bouwbesluit. Wij werkt alleen met volledig gecertificeerde constructies en kwaliteitsproducten. Onze vaklieden zijn speciaal opgeleid.