Title Image

Over ons

Bij AC Borst Bouw vinden we dat een levensduur verlengende ingreep bekostigd moet worden met de exploitatie ervan. Gewoon een begroting aanleveren is voor ons daarom niet meer voldoende. Met de kostprijs alleen zijn we er simpelweg nog niet. Het rendement op vastgoed wordt bepaald door de balans tussen kosten en opbrengsten. Wij vinden het de uitdaging om de juiste balans te vinden. Natuurlijk samen met u.
Over ons

Waar wij voor staan

We kunnen u vertellen dat we lean bouwen, dat ketensamenwerking bij ons tot standaard is verheven of dat wij actief het Bouw Informatie Model in ons proces betrekken. Maar het zijn slechts de instrumenten die wij inzetten om ons werk te doen en u maximaal te bedienen. Daarom benadrukken wij de kwaliteit van het resultaat en de snelheid waarmee wij dat resultaat kunnen behalen.

Wij zetten alles op alles om bestaand vastgoed op een duurzame wijze nieuw leven in te blazen. Wij bedienen organisaties die vastgoed bezitten in de sectoren wonen, werken, winkelen, zorg en onderwijs. Zij zijn onze opdrachtgevers. Bij het uitwerken van de plannen denken we echter vooral aan de wensen en eisen van diegenen die straks in het pand zullen wonen, werken, winkelen, en leren. Wat vinden zij belangrijk. De eindgebruikers zijn onze inspiratie.

Wij grijpen niet alles aan. Wij beperken ons tot maatschappelijk vastgoed en woningbouw. Het is altijd een bewuste keuze om met een bepaalde relatie tot bouwproductie te komen. Wij zoeken voortdurend naar manieren om het proces te verbeteren. Vanuit een vaste structuur en altijd samen met onze ketenpartners en klanten. Daardoor worden we bij ieder project wat we doen steeds efficiënter.

Vastgoed moet renderen. Dat vormt het vertrekpunt bij ieder project waar wij mee aan de slag gaan.

Onze visie

Renoveren, onderhouden en herstellen van maatschappelijk vastgoed en woningen is wat wij dagelijks doen. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het resultaat, zowel in financieel opzicht, voor de technische prestatie als wel voor waardering van gebruikers.

Voor onze opdrachtgevers zijn onze diensten de komende jaren strategisch van belang voor het behalen van hun beleidsdoelstellingen. Samenwerking moet een regelmatige en betrouwbare levering van diensten garanderen. Bovendien geeft samenwerking een stimulans om in elkaar te investeren en verbeteringen door te voeren om zo het resultaat te optimaliseren.

Wij streven naar duurzaamheid in kwaliteit en relaties om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen.

De resultaatgerichte en innovatieve houding van de organisatie biedt naast kansen voor continuïteit ook kansen voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Organisatie

Onze cultuur is resultaatgericht. Wij zijn een lerende organisatie omdat dit ons helpt bij het steeds succesvol aanpassen aan veranderingen in de markt. Om te kunnen leren en te verbeteren, meten wij continu onze prestaties op de voor ons kritische succesfactoren zoals het klant- en bewonerstevredenheid, medewerkertevredenheid, productkwaliteit en financieel resultaat.
Dit geeft ons de mogelijkheid om met onze opdrachtgevers prestatieafspraken te maken.

Iedereen binnen de organisatie weet waarvoor wij staan en levert daar zijn eigen specifieke bijdrage aan. Onze medewerkers zijn ruim inzetbaar, capabel en gemotiveerd. Het zijn enthousiaste mensen, betrokken en loyaal.

Vanuit onze genen zijn wij dienstverlenend en hebben wij veel ervaring met het werken in een bewoonde en werksituatie. Waar mogelijk betrekken wij de bewoner bij planontwikkeling en uitvoering van projecten. Wij vinden het de normaalste zaak om zorgvuldig met bewoners te communiceren voor, tijdens en na afloop van een project. Uit ervaring weten wij dat dit leidt tot meer begrip, draagvlak, een beter resultaat en vooral een plezierige samenwerking. Na afloop vragen wij de bewoners naar hun beleving en of zij tevreden zijn. Hier kunnen wij van leren.

Competentie

Wij hebben de competentie om naast het uitvoeren van projecten, onze opdrachtgevers ook te adviseren en ondersteunen bij de planontwikkeling van investerings- en onderhoudsopgaven binnen de bestaande woningvoorraad. Wij doen dit volgens de methodiek van prestatiegericht samenwerken en Total Cost of Ownership.

Wij richten ons op onze kerntaken en hebben alle specialisten en competenties in huis om hier borg voor te staan. Diensten die binnen onze verantwoordelijkheid vallen, maar buiten onze kerntaken verlenen wij met leveranciers en gespecialiseerde aannemers waarmee wij een nauwe samenwerking hebben. Deze strategische partners, die naar ons oordeel excelleren op hun specifieke activiteiten, sluiten qua cultuur bij ons aan.

Met deze strategische partners evalueren wij periodiek de samenwerking. Dit creëert openheid en vertrouwen tussen ons en onze partners. Dit vormt de basis waarmee we ons steeds succesvol kunnen aanpassen aan veranderingen in de markt en de eisen die dit stelt aan onze organisatie om te komen tot een optimale dienstverlening.