Title Image

Certificering

Gegarandeerd deskundig

AC Borst Bouw is een moderne onderneming met een kern van vakbekwame medewerkers. Als opdrachtgever bent u er dan ook van verzekerd dat de werkzaamheden gegarandeerd deskundig worden uitgevoerd en wel op een efficiënte en veilige manier. Kortom, betrouwbaarheid in de ware zin van het woord! Op AC Borst Bouw kunt u altijd rekenen.

Bouwgarant

Maar er is meer goed nieuws. Zo is AC Borst Bouw aangesloten bij BouwGarant; het grootste keurmerk in de bouwbranche. Circa 1800 bouwbedrijven voldoen aan de strengste eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid en worden daar ook periodiek op getoetst. Bovendien kunt u opdrachtgever die met een BouwGarant-aannemer werkt de VerBouwgarantie afsluiten. Dat geeft u nog eens een extra zekerheid.

Deskundig advies met meer met minder

AC Borst Bouw maakt deel uit van het gezamenlijke initiatief van de bouwwereld en de overheid. Meer Met Minder hanteert kwaliteitsvoorwaarden voor de uitvoerende bedrijven. Hiermee waarborgen wij dat u een deskundig, onafhankelijk advies krijgt en de uitvoering naar tevredenheid wordt gerealiseerd.

Het advies gaat over energiebesparende maatregelen die in uw huis kunnen worden gevoerd. Tevens krijgt u informatie over de kosten van de maatregelen en over de hoogte van de besparingen.

Duurzaam inkopen

Zowel binnen onze organisatie als bij de diensten die wij verlenen staat verantwoord omgaan met het milieu centraal. Een onderwerp waar wij continue aandacht aan besteden en verder ontwikkelen ten behoeve van het verbeteren van onze leefomgeving, onze mensen en onze toegevoegde waarde.

Duurzaam en efficiënt

Om onze diensten gegarandeerd deskundig, efficiënt en veilig aan u te verlenen zijn onze processen geborgd in een kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO 9001 en zijn wij VCA** gecertificeerd. Opleiding, training en bijscholing vormen hiervoor de basis.

ISO9001

AC Borst Bouw is ISO 9001 gecertificeerd. Voor u als opdrachtgever een teken dat wij op een vooraf opgestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement doen. Kwaliteit van product, productieproces, dienst en organisatie zijn gegarandeerd. ISO onderschrijft het: “Wij zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en bewijzen het.”

ISO 14001

AC Borst Bouw is ISO 14001 gecertificeerd als onderdeel van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij verbeteren de ‘groene’ positie van ons bedrijf in de keten en verankeren het milieubeleid in de algemene bedrijfsstrategie.

VCA**

AC Borst Bouw is in het bezit van een VCA ** certificaat. Voor alle partijen is het van groot belang bij dat er veilig en verantwoord wordt gewerkt. Training en gedegen instructie, vooral bij risicovol werk, zijn van groot belang bij het voorkomen van ongevallen en incidenten.

Erkend leerbedrijf

Wij geven jongeren de kans zich te ontwikkelen binnen ons bedrijf en de maatschappij en bieden ruimte voor de opleiding voor nieuwe vakkrachten. Wij zijn een erkend leerbedrijf voor de bouwbranche. Tien procent van onze medewerkers volgt momenteel een opleiding via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Hierbij gaat de leerling-vakman een dag in de week naar school en de overige dagen wordt hij of zij binnen ons bedrijf opgeleid.

Bij koninklijke beschikking hofleverancier

Het predicaat Hofleverancier is in 1815 ingevoerd door Koning Willem I en is samen met het predicaat Koninklijk (1806) één van de oudste Koninklijke onderscheidingen van ons land. Dit predicaat geeft bedrijven het recht om het Koninklijk Wapen te voeren, met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”.

Hare Majesteit de Koningin kan het predicaat Hofleverancier toekennen aan kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in de regio en in de branche. De bedrijven moeten minimaal honderd jaar oud zijn en de ondernemer(s) van onbesproken gedrag.

Op 24 september 2014 heeft AC Borst Bouw uit handen van Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, het predicaat Hofleverancier ontvangen.

Over ons

Werkplekinspectie

AC Borst Bouw maakt gebruik van dit Werkplekinspectie formulier.

Klanttevredenheid

Onze opdrachtgevers beoordelen ons via dit Klanttevredenheidsformulier.