Gegevens Wet Keten Aansprakelijkheid


Voor het werk geldende voorwaarden

Voor onze werkzaamheden kunnen, afhankelijk van het soort werk, verschillende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Welke dat in uw geval zijn, staat in de offerte vermeld.
We kennen de volgende soorten:


Integriteitsverklaring


KAM Beleidsverklaring


Certificaten


Erkend leerbedrijf


Lidmaatschap Bouwend Nederland