Voor het werk geldende voorwaarden

Voor onze werkzaamheden kunnen, afhankelijk van het soort werk, verschillende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Welke dat in uw geval zijn, staat in de offerte vermeld.
We kennen de volgende soorten:

Integriteitsverklaring

KAM Beleidsverklaring

Lidmaatschap Bouwend Nederland