Gegevens Wet Keten Aansprakelijkheid
Voor het werk geldende voorwaarden


Voor onze werkzaamheden kunnen, afhankelijk van het soort werk, verschillende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Welke dat in uw geval zijn, staat in de offerte vermeld.
We kennen de volgende soorten:


Integriteitsverklaring
KAM Beleidsverklaring
Certificaten
Erkend leerbedrijf
Lidmaatschap Bouwend Nederland