• Groot Onderhoud 36 galerijwoningen te Zaandijk
  • Groot Onderhoud 36 galerijwoningen te Zaandijk
  • Groot Onderhoud 36 galerijwoningen te Zaandijk

Groot Onderhoud 36 galerijwoningen

Opdrachtgever: Woningcorporatie Parteon
Plaats: Zaandijk
Jaar: 2014


In opdracht van woningcorporatie Parteon heeft AC Borst Bouw Groot Onderhoud uitgevoerd aan de 36 galerijwoningen aan de Butterkamp en Veenboerstraat in Zaandijk. De 36 woningen verdeelt over twee complexen dateren uit de jaren ´60.

Uit de gesprekken die het projectteam vooraf heeft gevoerd met de bewoners, is naar voren gekomen dat veel bewoners hinder ondervinden van tocht in de woonkamer. En dan voornamelijk bij de raamkozijnen. Het projectteam heeft maatregelen voorgesteld aan Parteon om deze hinderlijke situatie op te lossen. Met goedkeuring van Parteon zijn de kozijnen aan de galerijzijde aangepast, zodat de draaiende delen beter kunnen worden afgesloten en daarmee een goede kierdichting is gerealiseerd. Op de bovenste verdieping zijn de houten kozijnen aan de galerijzijde vervangen door kunststof. De bestaande houten kozijnen waren op einde levensduur en in verband met de bereikbaarheid ten hoeve van toekomstig onderhoud aan de kozijnen is gekozen voor kunststof. Het glas in de kozijnen van de woonkamer en de keuken zijn vervangen door isolerende HR++ beglazing.

De gevels van de twee complexen zijn gereinigd, beschadigde stenen zijn vervangen, slechte voegen uitgehakt en opnieuw aangebracht. Boven de grote gevelopeningen zijn nieuwe constructieve balken aangebracht en de gevel is voorzien van isolatie in de spouw. De houten kozijnen zijn geschilderd en de kunststof kozijnen zijn gereinigd.

De balkons en galerijen van de twee complexen zijn voorzien van een nieuwe coating, de hemelwaterafvoeren zijn vervangen en de galerij- en balkonhekken zijn vervangen.

De belangrijkste ingrepen tijdens het groot onderhoud in de woningen zijn uitgevoerd aan verwarming, ventilatie, keuken, badkamer en toilet. De werkzaamheden liepen per woning uiteen, afhankelijk van de staat van de bouwdelen.

In alle woningen is mechanische ventilatie aangebracht in combinatie met natuurlijke toevoer via rooster. Er zijn afzuigpunten aangebracht in de keuken, badkamer, toilet en indien van toepassing de wasmachinekast.

Project details