• Groot Onderhoud 264 woningen Heemskerk
  • Groot Onderhoud 264 woningen Heemskerk
  • Groot Onderhoud 264 woningen Heemskerk
  • Groot Onderhoud 264 woningen Heemskerk
  • Groot Onderhoud 264 woningen Heemskerk

Groot Onderhoud 264 woningen Muziekbuurt

Opdrachtgever: WOONopMAAT
Plaats: Heemskerk
Jaar: 2016, 2017 en 2018


In totaal 444 woningen uit de Muziekbuurt in Heemskerk zijn nu aan het einde van hun levensduur. WOONopMAAT start in oktober met groot onderhoud waarna de woningen nog 50 jaar mee kunnen. Bewoners profiteren straks van meer comfort, een betere luchtkwaliteit en lagere energielasten.

De werkzaamheden starten in oktober 2016 en moeten voor eind 2018 klaar zijn.
WOONopMAAT heeft het projectteam Muziekbuurt in 2015 opdracht gegeven een plan te maken om gefaseerd onderhoud uit te voeren. Het projectteam Muziekbuurt bestaat uit Meijran Architecten, Van Lith Bouwbedrijf, AC Borst Bouw en de Klankbordgroep bewoners.

Ingrijpende verbeteringen
De grote operatie kent drie bouwstromen: de isolerende werkzaamheden aan de buitenschil, de vervanging van de vloer en de werkzaamheden aan toilet, keuken, badkamer, mechanische ventilatie en rookmelders. “Zeker de binnenwerkzaamheden kunnen ingrijpend zijn. Een nieuwe vloer betekent spullen eruit en twee of drie dagen niet in je woonkamer.” Daarom, vindt Bakker (projectleider WOONopMAAT), is het zo belangrijk om te vertellen waarom je het doet. “De huidige vloeren zijn van hout en de grond eronder is erg nat. De slakken lopen soms langs de muren omhoog en er hangt een grondlucht in huis. “Verder krijgen de bewoners een duurzaam mechanisch ventilatiesysteem dat altijd voor een goede luchtdoorstroming zorgt. Alles wordt beter voor iedereen, van comfort en luchtkwaliteit, tot lagere energielasten”.
“Je doet het uiteindelijk ook voor de huurders. Zij worden er beter van, maar moeten wel echt achter de plannen staan. Dat was niet altijd even makkelijk, want veel mensen wonen er al lang en zijn al wat ouder.” De organisatie communiceert gelukkig open en transparant met verschillende middelen en contact mogelijkheden. Via nieuwsbrieven, een website en bijvoorbeeld een bijeenkomst waarbij alle organisaties aanwezig zijn, laten we zien wat in het project gebeurt en wat de laatste stand van zaken is.

Duidelijkheid
“Heel belangrijk vind ik ook dat we vanaf het begin met de klankbordgroep afgevaardigden van de verschillende woningen hebben meegenomen in het proces. We hebben de plannen aan de groep getoetst en alle meningen zoveel mogelijk meegenomen in het definitieve voorstel. “Vijf weken voor de werkzaamheden beginnen, krijgt iedere huurder bijvoorbeeld bezoek van de aannemers en krijgen ze te zien en te horen wat er precies gaat gebeuren. De hele periode staan verschillende contactpersonen voor de bewoners klaar om vragen te beantwoorden. “We doen er acht alles aan om er tijdens het hele traject voor te zorgen dat ze steeds weten waar ze aan toe zijn.”