• Groot Onderhoud 40 woningen Dunklerstraat te Haarlem
  • Groot Onderhoud 40 woningen Dunklerstraat te Haarlem
  • Groot Onderhoud 40 woningen Dunklerstraat te Haarlem
  • Groot Onderhoud 40 woningen Dunklerstraat te Haarlem
  • Groot Onderhoud 40 woningen Dunklerstraat te Haarlem
  • Groot Onderhoud 40 woningen Dunklerstraat te Haarlem

Groot Onderhoud 40 woningen Dunklerstraat

Opdrachtgever: Pré Wonen
Plaats: Haarlem
Jaar: 2015


In opdracht van woningcorporatie Pré Wonen heeft AC Borst Bouw het Groot onderhoud aan 40 grondgebonden eengezinswoningen inclusief het ontduplexen van 16 duplexwoningen in de Dunklerstraat te Haarlem ter hand genomen.

Na gunning van de opdracht in september 2014, zijn de voorbereidende werkzaamheden in bouwteamverband opgepakt. Een van de voorwaarden van Pré Wonen was gericht op de energetische verbetering van de woningen. Hiervoor was door Pré Wonen de ondergrens gesteld op een label B. De woningen zijn Uiteindelijk gerealiseerd met een label A binnen het gestelde budget.

De realisatie is gestart in januari 2015. De daken zijn voorzien van renovatiedakplaten, nieuwe Glazuron betonpannen en nieuwe goten. Per woning zijn de daken voorzien van drie Velux dakramen en vijf PV panelen. De schoorstenen zijn tot de zoldervloer verwijderd, waarmee een forse koudebrug is weggenomen. Om de gewenste oorspronkelijke uitstraling van de woningen te behouden zijn er prefab schoorstenen bekleed met steenstrips teruggeplaatst. De nieuwe prefab schoorstenen zijn voorzien van de nodige kanalen waaronder rookgasafvoer. De woningen zijn voorzien van een nieuw ventilatie systeem gebaseerd op natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.

De gevels zijn voorzien van nieuwe kozijnen, ramen en deuren inclusief luchttoevoerroosters. In de spouw is isolatie aangebracht en plaatselijk is het gevelmetselwerk hersteld. De bergingen zijn geheel gerenoveerd en zijn er nieuwe erfafscheidingen geplaatst.

16 van de 40 woningen waren zogenoemde duplexwoningen. Deze woningen zijn teruggebracht tot 8 eengezinswoningen. De woningen zijn voorzien van nieuwe plattegronden en de badkamer, het toilet en de keuken zijn vernieuwd.