Groot Onderhoud 42 portiekflatwoningen Weenixhof

Opdrachtgever: Woonwaard Noord-Kennemerland
Plaats: Alkmaar
Jaar: 2016


In opdracht van Woonwaard Noord-Kennemerland voert AC Borst Bouw in samenwerking met Arie Hollenberg, Bonarius, Patina, Koedooder, De Boer Obdam en Schipper kozijnen Groot Onderhoud uit aan de 42 portiekflatwoningen aan het Weenixhof gelegen in de Alkmaarse wijk West.

De opdracht die als uitgangspunt aan het team is meegegeven voor de onderhoudsingreep aan de schil van de 42 woningen en 8 garages was als volgt geformuleerd: “De woningen upgraden naar minimaal label B. Bij de keuze aan maatregelen rekening houden met een optimale verhouding tussen budget en TCO en minimale overlast voor de bewoners”.

Daarbij waren de volgende eisen geformuleerd:

acbb-lees-meer-arrow25 jaar door exploiteren

acbb-lees-meer-arrowToe te passen materialen zijn onderhoudsvrij of onderhoudsarm

acbb-lees-meer-arrowMaterialen hebben een minimale milieubelasting

acbb-lees-meer-arrowHet energielabel upgraden naar minimaal energielabel B

acbb-lees-meer-arrowDe overlast voor de bewoners beperken tijdens de uitvoering

acbb-lees-meer-arrowDe woningen voldoen aan het bouwbesluit gezonde woningen

acbb-lees-meer-arrowVeilig dak ten behoeve van toekomstig onderhoud

Met als wens dat deze woningen door een passende ingreep voor de voorgenomen doelgroep zorgeloos de komende 25 jaar door geëxploiteerd kunnen worden.

Het definitieve onderhoudsscenario is getoetst op financiële haalbaarheid en is opgebouwd uit de volgende onderhoudsingrepen:

acbb-lees-meer-arrowLevensduurverlenging dakbedekking en dakranden inclusief verhogen van de isolatiewaarde

acbb-lees-meer-arrowHet vervangen van de kozijnen en ramen door kunststof kozijnen

acbb-lees-meer-arrowDe schoorstenen herstellen

acbb-lees-meer-arrowHet gevelmetselwerk weer laten voldoen aan de constructieve eisen

acbb-lees-meer-arrowHet gevelmetselwerk herstellen

acbb-lees-meer-arrowVoegwerk van de raamdorpelstenen

acbb-lees-meer-arrowHerstel van scheurvorming betonnen balkons

acbb-lees-meer-arrowDakbedekking van de garages onderhouden

acbb-lees-meer-arrowNa isoleren van dak, gevels en begane grondvloer

acbb-lees-meer-arrowDe garagedeuren schilderen

acbb-lees-meer-arrowVervangen van de CV Ketels

acbb-lees-meer-arrowHet aanbrengen van mechanische ventilatie in de woningen.

Als gevolg van de voorgenomen onderhoudsingrepen is er sanering van asbest noodzakelijk op die plaatsen waar de werkzaamheden plaatsvinden.