Onderhoud en energetische verbetering 31 woningen Ir. Lelylaan e.o.

Opdrachtgever: Elan Wonen
Plaats: Heemstede
Jaar: 2017


Stichting Elan Wonen heeft AC Borst Bouw geselecteerd voor onderhoud en energetische verbetering van 31 woningen in de Ir. Lelylaan, Leegwaterlaan, Van Lyndenlaan en de Ringvaartlaan te Heemstede.

Elan Wonen heeft als doelstelling om uiterlijk in 2025 een gemiddeld energielabel B of beter voor haar gehele bezit te behalen. Elan Wonen wil met de verbeteringen in dit complex sterk bijdragen aan deze beleidsdoelstelling. Voor een eventuele STEP-subsidie zijn drie labelstappen en minimaal een B-label na ingreep nodig. Elan Wonen wil gebruik maken van de STEP-subsidie welke zal toekomen aan Elan Wonen, de aannemer is totaal verantwoordelijk voor de aanvraag en uitbetaling van deze STEP-subsidie.
De opdrachtgever vraagt maximale ontzorging bij het ophalen van de minimaal 70% akkoordverklaringen, sociale begeleiding van de uitvoering, verslagen en informatie & communicatie aan bewoners aan de aannemer. De opdrachtgever beoogt een minimale inzet voor haarzelf in dit project. Expliciet stuurt, voert regie en bewaakt de aannemer, op een Elan Wonen-eigen manier, de voortgang van het project en is tevens het eerste aanspreekpunt voor bewoners.

Onze projectvisie luidt: gezond, realistisch en nuchter en is gevormd uit de strategie en voorwaarden zoals geformuleerd door Elan Wonen én een beoordeling van het complex, in combinatie met deskresearch, een wijkinventarisatie en diverse onderzoeken door AC Borst Bouw.

AC Borst Bouw heeft voor deze visie gekozen, omdat bij het verduurzamen van vastgoed goed gekeken moet worden naar de balans in functionaliteit van het gebouw. Bij het vormen van een goed plan is het belangrijk dat de balans van de huidige situatie wordt afgezet tegen de functionele uitvraag van Elan Wonen, maar vergeet hierbij ook vooral de (toekomstige) bewoners niet mee te nemen. De gezondheid van de bewoners en een gezond leefklimaat over de gestelde levensduur is met deze reden een belangrijke indicator in onze visie. Hoe lang zal het nog duren, voordat er een gezondheidslabel op de markt zal komen voor huurwoningen?