• Onderhoud koolfiltergebouw van drinkwaterproductie locatie Andijk
  • Onderhoud koolfiltergebouw van drinkwaterproductie locatie Andijk

Onderhoud koolfiltergebouw van drinkwaterproductie locatie

Opdrachtgever: Regionaal waterleidingbedrijf PWN
Plaats: Andijk
Jaar: 2016


In het kader van het instandhoudingsproject van het koolfiltergebouw van drinkwaterproductie locatie Andijk, voert AC Borst Bouw in opdracht van PWN onderhoudswerkzaamheden uit ter borging van de betrouwbaarheid en leveringszekerheid van het gebouw.

De uit te voeren werkzaamheden betreffen:
Dakpakket van dakvlak 2 vervangen, afschot richting aanpassen;
Hemelwaterafvoer vervangen, plaatsen gescheiden riolering rondom Koolfiltergebouw, aansluiten op bestaande gebouw rioleringen;
Noodoverlopen aanbrengen;
Bliksembeveiligingsinstallatie dakvlak 2 vervangen;
Afdichtingen lichtkoepels vervangen, indien nodig bevestigingen en toebehoren;
Afdichtingen (kitwerk) bij aansluitingen raamkozijnen en metselwerk herstellen;
Afdichtingen (raamrubber binnen) vervangen;
Voegvulling met kit (binnen) vervangen;
Lekkages aansluiting vloer/ filterbak herstellen;
Aansluitingen, doorvoeren en scheidingen brandwerend aanbrengen/ herstellen;
Leveren en plaatsen brandblusvoorzieningen;
Lekwaterpomp vervangen;
Aanpassingen aanbrengen aan de Instrumentenluchtnet;
Drainafsluiters controleren en gangbaar maken;
Circulatiepompen vervangen;
Bed hoogtemeting reviseren;
Zuigleiding sprinklerinstallatie herstellen;
Sparingen in woelbakconstructie waterdicht afdichten en woelbakconstructie schoonmaken;
Hygiënisch opleveren afvoerkanaal 1ste trap en aanvoerkanaal 2de trap.