• Renovatie Hortensiaflat te Heerhugowaard
  • Renovatie Hortensiaflat te Heerhugowaard
  • Renovatie Hortensiaflat te Heerhugowaard

Renovatie Hortensiaflat

Opdrachtgever: Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
Plaats: Heerhugowaard
Jaar: 2011


De twee flats van Woonwaard aan de Hortensialaan en de Olmenlaan te Heerhugowaard zaten al een aantal jaren in een neergaande spiraal. De kwaliteit van de woningen was onder de maat, de flats waren slecht geïsoleerd en de woningindelingen waren krap en achterhaald. De verhuurbaarheid van de flats liep dan ook achteruit. Hoewel het oorspronkelijke plan voor dit gebied sloop/nieuwbouw was, heeft Woonwaard er uiteindelijk voor gekozen de flats te behouden. Middels een ambitieuze renovatie, waarbij het casco, de gevels en de plattegronden werden gerevitaliseerd, bleek het budgettair haalbaar de flats te behouden.

Het gehele gebied rondom de Hortensialaan is door de ingrijpende renovatie van deze twee flats enorm opgewaardeerd. Samen met de eerder nieuw gebouwde flat aan de overzijde en de hernieuwde maaiveldinrichting, zoals die door de gemeente is gerealiseerd, vormt dit gebied een mooi ankerpunt binnen de gerevitaliseerde woonwijk. De woningen kunnen de vergelijking met nieuwbouw zowel plattegrondtechnisch als qua duurzaamheid goed aan. Een geslaagde renovatie in Heerhugowaard.

De detaillering van de nieuwe consoles, galerijen en balkons aan deze op hoog niveau gerenoveerde flat is bepalend geweest voor het resultaat van deze renovatie.

Door resoluut te kiezen voor het geheel vervangen van alle consoles, galerijen en balkons, zijn toegankelijkheid, duurzaamheid en architectuur van het gebouw mede bepaald.

In 2010 zijn de voorbereidingen gestart voor de grootschalige renovatie van de twee flats van complex 83 aan de Hortensialaan en de Olmenlaan te Heerhugowaard. Woningcorporatie Woonwaard Noord-Kennemerland heeft de opdracht voor ontwerp, engineering en uitvoering gegund aan Feenstra en Hooyschuur architecten bna en AC Borst Bouw. De belangrijkste uitgangspunten van Woonwaard voor de aanpak waren het realiseren van ruime levensloopbestendige 4 kamer woningen, een duurzaam woongebouw (label A), met een eigentijdse uitstraling, passend bij een modern woongebouw en tot slot een goede aansluiting op het openbare gebied.

De belangrijkste aandachtspunten die veranderingen behoefden waren het verbeteren van de woningplattegronden, met name het sanitair, in verband met de levensloopbestendigheid van de woningen. Het verbeteren van de toegankelijkheid van de woningen, de oorspronkelijke opstap vanaf de galerij was ruim 24 cm hoog. Het wegnemen van koudebruggen, het isoleren van de gevels rondom, het verbeteren van de geluidsisolatie tussen de woningen onderling en het upgraden van de technische installaties. Het creëren van een nieuwe look voor de flat, passend bij de nieuwe stedenbouwkundige setting in het reeds veranderende gebied. Het realiseren van een heldere aansluiting van de plint van het gebouw op de openbare ruimte, in het kader van toegankelijkheid, veiligheid en sociale controle.

Bij bijna al deze noodzakelijke veranderingen waren de bestaande galerijen (en in mindere mate de bestaande balkons) het grootste obstakel. De oorspronkelijke consoles vormden koudebruggen, lieten geen aanzienlijk ophoogpakket toe en dwarsboomden deugdelijke gevelisolatie. Door alle galerijplaten, balkons en consoles structureel te verwijderen en te vervangen door nieuwe geprefabriceerde elementen, werd de basis gelegd voor het behaalde resultaat in de uitvoering. Na uitvoerig bouwkundig, materiaal technisch en constructief onderzoek aan het bestaande betoncasco is geconcludeerd dat het mogelijk was om de bestaande consoles te vervangen door nieuwe prefab beton consoles van Normteq. De nieuwe consoles zijn op een dusdanige hoogte gemonteerd, dat er een drempelloze woningtoegang is gerealiseerd, conform het Bouwbesluit, zelfs in combinatie met een verhoogd laag temperatuur vloerverwarmingspakket. Door de aansluiting van de consoles middels twee constructieve nokken is de koudebrug, analoog aan een iso-korf oplossing, nagenoeg weggenomen. Daarnaast is het met het vervangen van galerijen en balkons mogelijk geworden om enerzijds de flat een nieuw uiterlijk te geven anderzijds de maatvoering van galerijen en balkons te optimaliseren. De vormgeving van de consoles is afgestemd op de specifieke situatie. Omwille van maattoleranties, het schijnbaar strakke raster van het betonnen casco bleek grote maatafwijkingen te vertonen, is er gekozen voor een T-vormig element met bijgevolg een groter oplegvlak.

Ten behoeve van de bestaande posities van de HWA’s zijn de consoles aan de gevelzijde verjongd. Aan de balkonzijde zijn de consoles vervangen door wandvormige elementen. Op deze wijze bieden de balkons voldoende bescherming tegen inkijk en wind. Met de keuze voor het aanbrengen van nieuwe consoles, galerijen en balkons is het ambitie niveau van deze renovatie op alle punten mogelijk gemaakt.

Met de gekozen ingrepen zijn levensloopbestendigheid, duurzaamheid en de architectonische uitstraling op een niveau gebracht die een exploitatieduurverlenging van 50 jaar rechtvaardigt.