Duurzame renovatie 6 woningen Wormerveer

De zes woningen in rij aan de Lindenlaan in Wormerveer zijn gebouwd in 1935. In de Bomenbuurt in Wormerveer wordt gewerkt aan een herontwikkelingsopgave. De aanleiding is dat bewoners veel last hebben van vocht, tocht, schimmel en gehorigheid. Daarnaast zijn de funderingen in slechte staat. De oorspronkelijke bewoners zijn bijna allemaal al verhuisd en de leeggekomen woningen worden tot aan de aanpak bewoond door tijdelijke huurders.

AC Borst Bouw heeft in opdracht van Parteon de zes eengezinswoningen in de Lindenlaan op de even huisnummers 16 t/m 26 gerenoveerd.

Opdrachtgever

Parteon

Locatie

Wormerveer

Jaar

2023

Datum

19/10/2023

Werkzaamheden

 • Funderingsherstel
 • Spouwmuurisolatie Airofill
 • Chainable keukens
 • Kerotop badkamers
 • Unimount ‘schoorstenen’ voor warmtepomp
 • Prefab aanbouwen

Tijdlijn

 • Start januari 2023
 • Oplevering juli 2023

Bijzonderheden

 • De woningen zijn gasloos
 • Energielabel A+++

Dit bouwblok is onderdeel van het stedelijk ensemble in de Bomenbuurt. Hier is een afwijkende architectuur gebruikt met een grotere schaal die past bij de primaire hoofdstructuur door de wijk.

 • Bouwblok aan de hoofdstructuur door de wijk
 • Breed straatprofiel met hoge bomen en kleine voortuinen langs de gevel
 • Symmetrische opzet bestaande uit zes bouwdelen met verbijzonderde hoeken en gespiegelde geveldelen, waardoor een dynamisch gevelbeeld ontstaat.
 • Bouwblok van twee lagen met een kap
 • Dwars zadeldak met rode dakpannen met op de hoeken topgevels en doorlopende houten gootlijst
 • Gevelritmiek door hoge schoorstenen
 • Gevelsamenstelling middendeel: groot vierkant venster (oorspronkelijk met kruisvormige roedeverdeling), houten voordeur en klein venster. Op verdieping twee dubbele vensters onder de gootlijn (oorspronkelijk dubbele kruisvensters)
 • Gevelsamenstelling hoeken: groot vierkant venster (oorspronkelijk met kruisvormige roedeverdeling), houten voordeur en klein venster. Op verdieping breed venster in drie vlakken met geïntegreerde bloembak en in de top een klein venster. In de zijgevel twee vensters en een kleine dakkapel in het dakvlak
 • Materialisatie in baksteen (met gemetselde onderdorpels), dakpannen en hout

‘’Wat mij vooral aansprak toen ik voor het eerst de woning binnenliep, waren de karakteristieke elementen in combinatie met het licht en de ruimte’’.

Eén van de nieuwe huurders van de zes gerenoveerde woningen

De Bomenbuurt is gesitueerd ten westen van het oude dorpscentrum van Wormerveer, een van de dorpen binnen de gemeente Zaanstad. Begin jaren dertig werden de contouren van de buurt bepaald in het Uitbreidingsplan West, ontworpen door het stedenbouwkundige bureau Granpré Molière, Verhagen en Kok. Het landschappelijke verkavelingspatroon van het Zaanse polderland (het slagenlandschap) vormde de onderlegger voor de toekomstige uitbreiding. De ontwerpers hadden een prettig woonmilieu voor ogen in een tuindorpachtige setting, met kleinschalige woonbebouwing met voor- en achtertuinen en omringd door water en groen. De Wormerveerse woningbouwvereniging De Arbeid kocht grond bedoeld voor sociale woningbouw als welkom alternatief voor de krotwoningen in het centrum. Het Amsterdamse architectenbureau Gulden en Geldmaker ontwierp het stratenplan en de woningen, gerealiseerd in verschillende fases vanaf 1933. De woningen die onder andere worden gekenmerkt door de dominante mansardekappen zijn inmiddels in bezit van Parteon en vormen een tamelijk gaaf bewaard voorbeeld van volkswoningbouw in Zaanstad. Het blok aan de Lindenlaan was ruimer opgezet, en kreeg bovendien geen mansardekap, maar een zadeldak. Het blok was georiënteerd op de doorgaande weg, en werd gespiegeld met het blok aan de overzijde van de Lindenlaan, dat vanaf 1938 door De Arbeid werd gebouwd.

Wij zoeken bouwtoppers!

Wij zoeken bouw-toppers!

Ben jij het talent wat wij zoeken?