Geluidwerende voorzieningen woningen omgeving Schiphol

Voor bewoners en bedrijven vlakbij de luchthaven bij wie sprake is van een feitelijk onleefbare of onwerkbare situatie en die op geen andere manier worden gecompenseerd, zal de Stichting Leefomgeving Schiphol zich inspannen om samen met hen op hun problematiek toegesneden oplossingen te realiseren. Er wordt geïnvesteerd in aanvullende voorzieningen in die gebieden en gemeenschappen dichtbij de luchthaven waar de geluidsbelasting het hoogst is, hinderbeperkende maatregelen niet meer mogelijk zijn en waar ruimtelijke beperkingen vanwege de nabijheid van Schiphol gelden. Deze voorzieningen, tot stand gebracht in samenwerking met bewoners en gemeenten, hebben tot doel om de leefbaarheid in die gebieden en gemeenschappen te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Opdrachtgever:

Stichting Leefomgeving Schiphol

Locatie:

Schiphol

Jaar:

2018

Date:

10 december 2018

Category:

Projecten