In opdracht van Woonwaard heeft AC Borst Bouw in de Huiswaard in Alkmaar 114 eengezinswoningen voorzien van nieuwe voor- en achtergevels. Het project is in ketensamenwerkingsverband gerealiseerd. Het schetsontwerp, van de hand van architect Ron Baltussen van Hooyschuur Architecten, is in teamverband door de opdrachtgever, architect en uitvoerende partijen verder uitgewerkt. Door deze samenwerking tussen de verschillende ketenpartijen en door nauwe samenwerking met de bewonerscommissie resulteerde dit uiteindelijk in een fraai en goed uitvoerbaar plan.