Groot onderhoud 42 portiekflat woningen te Alkmaar

In opdracht van Woonwaard voerde AC Borst Bouw in samenwerking met Arie Hollenberg, Bonarius, Patina, Koedooder, De Boer Obdam en Schipper kozijnen groot onderhoud uit aan de 42 portiekflatwoningen aan het Weenixhof gelegen in de Alkmaarse wijk West. De opdracht die als uitgangspunt aan het team is meegegeven voor de onderhoudsingreep aan de schil van de 42 woningen en 8 garages was als volgt geformuleerd: “De woningen upgraden naar minimaal label B. Bij de keuze aan maatregelen rekening houden met een optimale verhouding tussen budget en TCO en minimale overlast voor de bewoners”. Met als wens dat deze woningen door een passende ingreep voor de voorgenomen doelgroep zorgeloos de komende 25 jaar door geëxploiteerd kunnen worden.

Opdrachtgever:

Woonwaard

Locatie:

Alkmaar

Jaar:

2016

Date:

10 december 2016

Category:

Projecten