Onderhoud koolfiltergebouw van drinkwaterproductie locatie Andijk

In het kader van het instandhoudingsproject van het koolfiltergebouw van drinkwaterproductie locatie Andijk, voert AC Borst Bouw in opdracht van PWN onderhoudswerkzaamheden uit ter borging van de betrouwbaarheid en leveringszekerheid van het gebouw.

Opdrachtgever:

Regionaal waterleidingbedrijf PWN

Locatie:

Andijk

Jaar:

2016

Date:

10 december 2016

Category:

Projecten