Renovatie Hortensiaflat te Heerhugowaard

De twee flats van Woonwaard aan de Hortensialaan en de Olmenlaan te Heerhugowaard zaten al een aantal jaren in een neergaande spiraal. De kwaliteit van de woningen was onder de maat, de flats waren slecht geïsoleerd en de woningindelingen waren krap en achterhaald. De verhuurbaarheid van de flats liep dan ook achteruit. Hoewel het oorspronkelijke plan voor dit gebied sloop/nieuwbouw was, heeft Woonwaard er uiteindelijk voor gekozen de flats te behouden. Middels een ambitieuze renovatie, waarbij het casco, de gevels en de plattegronden werden gerevitaliseerd, bleek het budgettair haalbaar de flats te behouden. Het gehele gebied rondom de Hortensialaan is door de ingrijpende renovatie enorm opgewaardeerd. De woningen kunnen de vergelijking met nieuwbouw zowel plattegrondtechnisch als qua duurzaamheid goed aan. Een geslaagde renovatie in Heerhugowaard.

Opdrachtgever:

Woonwaard

Locatie:

Heerhugowaard

Jaar:

2011

Date:

10 december 2011

Category:

Projecten