Schakel of middelpunt?

"De belangrijkste schakel in het proces in bewoonde staat zijn de bewoners".

Regelmatig merken we het op tijdens onze werkzaamheden. De vraag is echter of deze schakel niet het middelpunt is. Natuurlijk, er is sprake van huur en daarmee niet van eigendom. Die rol is aan de eigenaar. Wel is het aardig om te beseffen dat deze huurder onze rekeningen betaald en zo zorgt dat de gehele keten in beweging blijft. Met deze en andere redenen hebben wij ons de laatste jaren gefocust op het creëren van draagvlak en bewonerstevredenheid.

Bouwstenenspel

bouwstenenspel

Onze manier om bewoners te betrekken bij de planvorming.

Onze bewonersbegeleidsters

bouwstenenspel

Onze manier om met bewoners te communiceren.

Proefwoning

proefwoning-voor-bewoners

Onze manier om te laten zien hoe de woning eruit komt te zien.

 

Bewonersinformatie avond

bewonersinfoavond

Een belangrijk contactmoment en daarom onmisbaar volgens ons.

Dagplanning

dagplanning-voor-bewoners

Onze manier om bewoners voor te bereiden op de werkzaamheden.

Evaluatie

evaluatie

Gewoon omdat de bewoner het best kan vertellen dat ons werk gereed is.