Title Image

Duurzaamheid

Wij vinden het realiseren van energiebesparing en woonlastenverlaging in de bestaande bouw van groot maatschappelijk belang. Daarnaast leiden de maatregelen natuurlijk tot comfort- en kwaliteitsverbeteringen in de woning.

Energiebesparing en woonlastenverlaging

Wij beschikken daarom over de juiste tools en know-how om tot passende oplossingen te komen.Natuurlijk in overleg met u. Dat doen wij door meerdere scenario’s uit te werken. Zo ontstaat er snel inzicht in effecten die maatregelen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld de effecten op de huur als gevolg van een stijging van de WWS punten. Ook hebben wij inmiddels ruime ervaring in het voorbereiden van de STEP subsidie aanvraag. Hiermee helpen wij u graag.

Zodra bewoners geconfronteerd worden met huurverhoging in ruil voor een verwachte energiebesparing, leidt dit regelmatig tot discussie. Wij hebben inmiddels de ervaring dat wanneer de energiebesparing wordt gegarandeerd, deze discussie snel is beslecht.

Oude woningen vreten vaak energie. Wij vinden het een uitdaging om op een slimme manier het energieverbruik terug te dringen. Zo zorgen we voor lagere woonlasten, meer comfort en een beter milieu.